Forurenser like mye som alle biler i verden!

Verdens 16 største skip, forurenser like mye som hele verdens bilpark!

De går kontinuerlig hele året, og kun ett

av disse skipene forurenser like mye som

50.000.000 (femti millioner) biler!

Med vårt nye innovative fremdriftsystem for båter, kan en spare store mengder drivstoff, og redusere utslippene tilsvarende.

Systemet kan brukes på alle typer båter og skip, i alle størrelser.

Les mer om dette her.

Innorwaytion 2020 

Visit

Ekremsvegen 116

6036 Mauseidvåg

Norway


 

Call

Tel: +47 98434142
 

2020 Innorwaytion