R-OX e116, er et hurtiggående tog for persontransport!

Dette er et tog som aldri sporer av!
Som aldri blir stoppet av snø eller flom!


Hvor hverken mennesker eller dyr blir påkjørt i skinnegangen!
Og som ikke stanses av nedfalte kjøreledninger eller telehiv...

Konstruksjonen gjør banen meget enkel, og meget rimelig å anlegge.
Der tradisjonell jernbane krever store inngrep og grunnarbeider, kan denne anlegges meget raskt, og med minimale inngrep.

Dette er en meget lettere variant enn tradisjonell jernbane.

Systemet kan anlegges og benyttes til persontransport i hele landet.
mens det tradisjonelle nettet kan ta seg av godstransporten.

Da slipper en å ruste opp den tunge gamle jernbanen for høyhastighetstog.
Godset klarer seg med den farten som er i dag.

Ved å overføre alt gods til eksisterende jernbane, slipper en tungtransporten opp og ned langs norske veier, og forurensningen vil minke betraktlig!

Dette nye systemet kan enkelt og rimelig bygges ut over alt, og suse rundt i landet med travle mennesker som forlanger hurtig og stabil transport.

Dette svært fleksible og enkle banesystemet, gjør at nettet kan utvides til byer og steder som ikke har slikt i dag.

Konstruksjonen er av en slik art at den kan anlegges over alt.
Som f.eks. i midtrabatten på en motorvei. Den kan også benytte de fleste eksisterende broer med kun en enkel tilpassning.

Systemet er så enkelt og lett at det nærmest kan "henges opp" mellom bygninger, og forsere de mest avanserte trafikk-knutepunkter uten større inngrep.

Og med en anleggskostnad på kun 25 millioner per km, er det helt uslåelig!

Et banekonsept som er meget godt egnet for Norge!

Slik omtrent ser det ut.  Hurtig, med en lett konstruksjon

Visit

Ekremsvegen 116

6036 Mauseidvåg

Norway


 

Call

Tel: +47 98434142
 

2020 Innorwaytion