VANN

Store deler av verden trenger vann!

Dette blir, sammen med mat, 

en av de store utfordringene i verden

i fremtiden!

Ikke alle er så heldige som vi er i Norge, at rent vann renner rundt oss på alle kanter.

Men mange av de som trenger vann, ligger nærme havet.

Men saltvann kan ingen drikke!

Så da var det å finne opp en enkel måte å avsalte store mengder vann på da.

Og uten at det er for komplisert, for dyrt, eller krever en masse vedlikehold.

Hva med noe billig som går av seg selv?
Det bare står der og produserer rent vann!

Jo, det var det vi fant på...

VINDKRAFT

Her ligger det et slikt vindkraftverk, ....men du ser det ikke!

En helt annen type vindkraftverk!

Et vindkraftverk som ikke har visuell forurensning!

Som ikke må stanses på grunn av for mye vind.

Et vindkraftverk der generator og mekanikk ligger på bakken, og ikke 70-150 meter opp i luften.

Et vindkraftverk som er mer tilrettelagt til vår natur. Som kan produsere strøm ved mindre, og mer vind enn tradisjonelle vindmøller.

Som er like stabilt som et vannkraftverk.

Og som er billigere å anlegge, og billigere å drifte!

EN SMART LØSNING

Ved å kombinere vår vindmølle som ikke gir noen visuel forurensning,
med vårt usynlige og enkle bølgekraftverk, fant vi en smart løsning.

Disse skal ikke produsere strøm hver for seg, men  pumpe sjøvann opp til et basseng som ligger skjult i fjellet.

Fra dette bassenget renner vannet ned til en vanlig vannturbin.

Kysten vår består jo av fjell og daler, og egner seg ypperlig til denne kombinasjonen.

Resultatet er et meget stabilt kraftverk, som utnytter både vind, bølge og vannkraft.
Vannbassenget sørger for stabil vanntilførsel til turbinen.

Bølgekraften og vindkraften tilfører stadig magasinet mer vann. Og sjøvann har vi jo nok av! Blir det vindstille, gjør bølgene sitt.
Blåser det sterkt uten bølger, er det vindmøllen som gjør jobben.
Vanligvis vil begge være i aksjon samtidig.

Og skulle det bli helt stille på sjø og land, tapper vi bare av magasinet så lenge.
Dette gir en til alle tider stabil kraftproduksjon fra anlegget.

Det beste av alt er at det krever minimale inngrep i naturen, og lager en 100% fornybar miljøvennlig energi!

GRØNN ØRKEN

Solen, varmen og arealet i ørkenen må kunne utnyttes, er tanken.
Og sammen med nok vann kan dette bli fremtidens sted for matproduksjon, eller biodrivstoff.

Tenk om vi kunne gjøre ørkenen grønn!

Det kan vi kanskje ikke, men vi kan benytte oss av solen og varmen og plassen den har. Dette er en idé som utnytter dette.

Den gir vekst for mat eller biodrivstoff. Den fjerner CO2!
Og da mener vi, fjerner den CO2 som vi i dag ikke vet hvor vi skal lagre!

Den har også flere andre fordeler:
Som muligheten for å produsere biodrivstoff, og i kombinasjon med dette utnytte avfallsproduktene til å skape et jordsmonn, som sammen med vann er nødvendig for å få ting til å gro i ørkenen.
Så til slutt kan vi kanskje klare å gjøre ørkenen grønn!

Men den trenger masse vann! Og det er det ikke mye av i ørkenen, men med vår idé for avsalting av sjøvann, kan dette blir en kanon kombinasjon.

BØLGEKRAFT

Et bølgekraftverk som tåler alt!

For noen år siden ble det anlagt to typer "prøve"-bølgekraftverk i Norge.

Disse skulle gi erfaring med to forskjellige prinsipper for bølgekraft.

Men begge led samme skjebne.

De ble knust av storm og brutalt vestlandsvær.

Dette har vi tatt lærdom av når vi har tenkt ut vårt bølgekraftverk.

Det er fryktelig enkelt. Består bare av én del!
Viser heller ikke fra sjø eller land.

Går ikke i stykker...

Vi sier ikke mer...

ELVEKRAFT

Det slo oss at det ligger mye energi i de mange store elvene rundt om i dette landet.

Vi tenker ikke på store fossefall.
Men de rolige kolossale vannmassene som driver sakte og bastant mot målet.

På hver side av disse elvene er det ofte en del bebyggelse.
Og en del veier som krysser elven over diverse broer.

Dette var utgangspunktet for vår idé om å utnytte denne stille massive kraften.

Den kan utnytte vannet som driver forbi,
uten at det trengs store anleggkostnader.
Uten å påvirke miljøet.

Og på en måte som er enkel å drifte.

Det gir kanskje ikke voldsomme mengder med kraft.
Men det er ofte ikke rare bebyggelsen rundt heller.

Og alle monner drar.. som det heter.

Visit

Ekremsvegen 116

6036 Mauseidvåg

Norway


 

Call

Tel: +47 98434142
 

2020 Innorwaytion